Anasayfa | İletişim info@kadinhastaliklarimerkezi.com
Koşu Yolu Kadın Hastalıkları Merkezi

Doğum Yöntemleri


NORMAL DOĞUMUN YÖNTEMİ

Doğum eylemi, rahim ağzının incelmesi ve açılması ile sonuçlanan, koordineli ve etkin, istemsiz uterus kasılmaları ve gebenin istemli çaba harcaması ile gebelik materyalinin vajen dışına çıkartılmasıdır. Normal eylem süreci 3 fazlıdır.

1) İLK EVRE: Eylemin başlangıcı ile başlar ve servikal açılmanın tam olduğunda yani 10 cm de biter.Eylemin en uzun safhasıdır. İlk gebeliklerde 8-12 saat ,sonraki gebeliklerde 6-8 saat sürer .

2) İKİNCİ EVRE: Açılmaun tam olmasından bebeğin tam doğumu arasındaki evredir ve iki saati geçmemek üzere annel ve fetal faktörlerden etkilenmektedir

3) ÜÇÜNCÜ EVRE: Doğumdan plasenta ve eklerinin ayrılmasına kadar geçen süredir. Doğum sonu kanama riskinin en fazla olduğu safhadır. Plasentanın ayrılmasından sonraki bir saat 4. Evre olarak adlandırılır.

I. EVRE -Rahim ağzı incelmesi -Açılma -AĞRI – 2-3 dk da bir gelen 30-45 sn süren incelme ve açılmaya yol açar;önde gelen kısmın inişine yol açar.

Etkileyen faktörler:

 • Parite *Kasılmaların sıklığı-şiddeti -süresi
 • Serviksin incelme ve açılma kabiliyeti
 • Baş ve doğum kanalı çapları
 • Fetusun pozisyon ve prezentasyonu

II.EVRE Birkaç dakika ile saat arasında değişir. *Fetal prezentasyon pozisyon *Fetal pelvik iliski *Maternal pelvik yumuşak doku rezistansı *Uterin kasılmaların süresi,uzunluğu,frekansı *Annenin çabalarına baglıdır.

III:EVRE Plasentanın ayrılma hızı belirleyicidir.

Doğum kanalında başın hareketleri


 • Angajman
 • Başın öne eğilmesi
 • İniş
 • İç rotasyon
 • Başın arkaya eğilmesi
 • Dış rotasyon

ERKEN DÖNEMİN YÖNETİMİ MUAYENE

 1. Baş- doğum kanalı uyumsuzlukları
 2. Yetersiz kasılmalar.
 3. Kasılmaların başlama zamanı
 4. Kanamanın var olup olmadığı
 5. Amnios sıvı kayıbı
 6. Fetus kalp atım hızı
 7. Gebe takip kayıtları gözden geçirilmelidir.

Muayene yapılırken:
- Hastanın genel durumu - Hastanın kabulü

 1. Medikal anamnez
 2. Hayati bulguların takibi
 3. Tam kan sayımı, tam idrar analizi-protein, glukoz
 4. Tam fizik muayne, enfeksiyon olup olmadığı
 5. karın muaynesi, muayene /sikatris, Leopold muaynesi
 6. Uterin kasılmaların takibi.
 7. Amnios sıvı tayini
 8. Vajinal rektal muayene -İncelme,açılma. -Yumuşak doku anormallikleri -Prezente olan kısmın tayini -İskial spinlere göre -incelme %100 ise ----cervix 0.25 cm kalınlığındadır.
 9. USG

HASTANIN DOĞUMA HAZIRLANMASI

 • Perine temizlenip hazırlanması -kılların temizlenmesi ,sabun,deterjan
 • Dogum acil değilse lavman ve laksatifle barsakların temizlenmesi
 • Endişe ,korku mevcutsa sedasyon.
 • Az miktarda berrak sıvı ağızdan verilebilir.katı verilmemeli.

I. EVRE DEĞERLENDİRİLMESİ

 1. Monitörizasyon.
 2. Karından veya vajinal muayene
 3. Uterin kasılmaların izlenmesi
 4. Perineal hijyenin kontrolü.
 5. Mesane boşaltılması.

DOĞUM HAZIRLIK

 • Doğum odasının hazırlanması
 • Araçlar ve sütürlerin temini. -
 • Litotomi şeklinde doğum masasına yatırılır.
 • Vulvanın temizliği.
 • Ekibin giyinmesi.

II. EVREDE YAKLAŞIM

 • Baş gelişi pozisyonunda spontan doğum 3 faza ayrılır.
 • 1.başın doğurtulması.
 • 2.omuzların doğurtulması.
 • 3.gövde ve bacakların doğurtulması.
 • Lokal anestezi *Epizyotomi yapılır.

Bebeğin bakımı

 • Bebek doğunca mukus, bronşial sekresyonlar boşaltılır.
 • Hava yolu açılır
 • Isı kaybı önlenir
 • 1.dk ve 5. dk Apgar skorlarına bakılır
 • Kordon klempe edilir.
 • Göze gümüş nitrat damlatılır.
 • Genel fizik muayene yapıır. Gross anomali -konjenital malformasyon değerlendirilir.
 • Boy-kilo, kimlik tespit edilir. Bileklik takılır.

DOĞUM SONU ANNENİN ACİL DEĞERLENDİRİLMESİ GEREKEN KONULAR

 • Plasentanın çıkışını müteakip perine, vajina, serviks, laserasyon, hematom ve epizyotomi hattı dikkatlice muayene edilir.
 • 1cm den büyük servikal laserasyonlar tamir edilir Rahim ağzındaki yırtılmanın tamiri
 • Vajinal laserasyonlar onarılmalı, 3cm den büyük hematomlar açılıp drene edilip sütüre edilmelidir.
 • Epizyotomi tamiri uygulanır. Ortahat epizyotomi tamiri Sol mediolateral epizyotomi tamiri
 • Doğum kanalı yırtılma
  *1.derece: mukoza deri yırtılma
  *2.derece: mukoza , deri, superfisiyal fasia ve transvers perineal fasya yırtılması
  *3.derece: II.derece +anal sfinkter.
  *4.derece: 3.derece+anal kanal lümeni. Perine yırtıkları Dördüncü derece perine yırtığının tamiri

III. EVREDE YAKLAŞIM

Oxytocin infüzyonu, Metil ergovin mleat im. Plasentanın ayrılmasının sağlanması Ayrılma schultz ve duncan tipi olabilir. Ayrılmanın kontrolü Brandt – Andrews manevrası Plasenta muayenesi