Anasayfa | İletişim info@kadinhastaliklarimerkezi.com
Koşu Yolu Kadın Hastalıkları Merkezi

DÜŞÜK


DÜŞÜK (ABORTUS)

20. gebelik haftasından önce, 500 gr'ın altındaki embriyo veya fetüs ve eklerinin tamamının veya bir kısmının uterus kavitesi dışına atılmasına abortus denir. Abortus aslında düşük mahsülüne verilen addır. Düşük olayına ise abortion denir.
Gebeliklerin %10-15 kadarı sponton abortusla sonlanır. 45 yaşta bu oran %50'ye çıkar. Bunların %8 kadarı çok erken devrede meydana gelir. Subklinik vakalar da hesaba katılırsa tüm fertilizasyon vakalarının %60-70'inin abortus ile sonuçlandığı söylenebilir. Bir çalışmada spontan abortusların yaklaşık yarısında, aslında embriyon bulunmadığı, sadece boş kese olduğu gözlenmiştir.
Erken abortus 12. haftadan önce meydana gelen, geç abortus ise 12-20. haftalar arası meydana gelen düşüktür.


Tekrarlayan düşükler:


20. gebelik haftasından önce, 500 gr'ın altında ağırlıklı olan fetus ve 3 ardışık gebelik kayıpları, habituel düşük olarak tanlmlanır. 1 spontan düşüğü görünen riski % 1 5-40'dır, 2 ardışık kaybın % 2-3 ve 3 ardışık yabnı riski % l'den azdır, ancak gerçek insidans daha yüksek olabilir (yukarıda, spontan düşük altında etiyoloji'ye bakın). İnsidans, çiftin yaşına bağlı olarak değişir (annenin yaşı 33'ün üstünde ve babanın yaşı 53'ün üstünde ise risk daha büyüktür) ve daha önceden spontan düşüğü, ölü doğumu ve malformasyonlu bebeği veya bilinen genetik defektli bebeği olan kadınlarda insidans daha yüksektir.