Anasayfa | İletişim info@kadinhastaliklarimerkezi.com
Koşu Yolu Kadın Hastalıkları Merkezi

RAHİM AĞZI KANSERLERİ

RAHİM AĞZI KANSERÖNCESİ HASTALIKLARI
RAHİM  AĞZI KANSERLERİ

 • Meme ve içi kanserlerinden sonra 3. sırada
 • Ø 40 yaş kadınlarda % 2 oranında görülür.
 • Erken tanı ile % 95 iyileşme
 • Yavaş gelişir. Çoğu kanser öncüsü hastalık (displazi) şeklinde başlar , 7 – 10 yıl içinde açık kanser ’ e  dönüşür.
 • Rahim ağzını örten çok katlı  hücrelerin rahim içine doğru giden tek katlı hücreler ile  birleştiği yerlerde (transformasyon hattı) başlar , % 90 çok katlı epitele , % 10 tek katlı epitele yayılarak ilerler.
 • Çünkü bu epitel kadının yaşına göre sürekli yer değiştirir .
 • Tek katlı kolumnar epitel , genç kadında östrojen etkisi ile daha dışarda , menapozda daha içerde yerleşmiştir ( Fizyolojik )
 • Tek katlı kolumnar epitel vajenin asit pH ’ sına uygun değildir. Bu nedenle squamoz metaplazi oluşur. Bu sırada karsinojen bir ajan gelirse ca başlamasına neden olur.

HAZIRLAYICI FAKTÖRLER VE ETYOLOJİ

 • HPV tip 16 , 18 , 31 , 33 , 35 (Yüksek risk ) HPV Tip 16 daha sık , tip 18 daha agresif
 • Tip 6 , 11 , 14 , 42 – 44 (düşük risk)
 • HSV tip 2
 • CMV ve Klamidya trahomatis
 • Erken yaşta cinsel temas ve sık partner değiştirme ( bakirelerde serviks ca görülmez )
 • Düşük sosyo – ekonomik seviye
 • Doğum yapmış olanlarda sık
 • Folik asit ve A vit eksikliğinde
 • Musevi kadınlarda 1/5 oranında daha az görülür .
 • Bu heredite ile ilgili olabileceği gibi sünnet olayı ile ilgili de olabilir .
 • Sigara , OKS , immün yetmezlik

KANSER ÖNCESİ HASTALIKLAR :

HAFİF DİSPLAZİ (CIN 1) : Epitelin bazal membrandan itibaren 1/3 ’ lük kısmının tutulması ( 5-7 yılda CIS , % 30 geriler )
ORTA DİSPLAZİ (CIN 2) : 2/3 ’ lük kısmının tutulması ( 3 yılda CIS )
AĞIR DİSPLAZİ (CIN 3) : Bazal memb. yakın bir sıra epitel hc hariç tüm epitelin tutulması( 1 yılda CIS )
Carcinoma in situ : Tüm epitelin tutulması (10 yılda invaziv ca)

RAHİM AĞZININ ADENO İN SİTU  KANSER VE  ADENO KANSER TİPİ TİPİ

Yayıma gösteren rahim kanserlerinin % 5 – 10 ’ u

CIN ’ e karşılık GIN ( glandüler intraepitelyal neoplazi ) kullanılır.

Transformasyon zonunun daha iç kısımlarından gelişirler.

Müsinöz adeno kanser en sık olanıdır. Kanseröncesi hastalık (displazi) ortalama yaşı 35 , kanser ort. Yaşı45 ’ dir.

DİSPLAZİLERİN TEŞHİSİ

1) SİTOLOJİK İNCELEME = PAP SMEAR : Hem rahimağzından hem kanal içinden örnek alınır. % 90 doğru sonuç verir .     • CLASS 1 : N hücreler
• CLASS 2 : İltihabi hücreler var , malinite yok
• CLASS 3 : Malinite şüpheli hcler var , hafif veya orta displazi
• CLASS 4 : Ağır displazi veya in situ ca
• CLASS 5 : İnvaziv ca

BETHESDA SINIFLAMASI

Orijinal Papanicolaou sınıflamasının yeniden düzenlenmiş şeklidir.
N sınırlarda
ASCUS : Önemi belirsiz atipik yassı epitel hcleri
A) LGSIL : Low grade squamoz intraepitelyal lezyon (CIN 1 ’ e uyar)
B) HGSIL : High grade SIL ( CIN 2-3 )
LGSIL ’ den itibaren kolposkopi endikasyonu vardır.

2) SCHILLER TESTİ
Serviksin Normal ise squamoz epiteli glikojen içerir . Bu da , iyot ile boyanırsa koyu kahverengi bir renk alır .
Lugol de kullanılabilir.
Displazik hücreler glikojen içermez ve açık renkte kalır .
Bu kanser için spesifik değildir , çünkü skarlar ve kistlerde boya almayabilir.

3) KOLPOSKOPİ

İyi bir kolposkopik muayene için squamoz epitel , transf. bölgesi ve kolumnar epitelinde görülmesi gereklidir.
Doğruluk payı % 97-100 arasındadır .
Esası , epitelin ve kapiller damarların anormal görüntülerinin izlenmesine dayanır.
Anormal pap-smear’ı olanlara yapılır.
Önce SF ’ le silinip %3 ’ lük asetik asit sürüldükten sonra anormal görüntüler aranır .
A)  Beyaz epitelin görülmesi : Artmış nükleer yoğunluk
B)  Mozaik görüntüsü : Yassı epitelin , stromaya ve ektopik guddeler içine uzanması ve buralarda damarların yan yana gelmesi ile ilgilidir.
C)  Keratozis : Lökoplazileri gösterir .
D)  Anormal tipte damarlanmalar : Tribüşon , virgül , spagetti şeklinde . Yeşil filtre ile görülür. İnvaziv ca lehinedir.
E) Benekli ( punktasyon ) bölge :

4) PUNCH BİOPSİ : Kolposkopik veya Schiller testi şüpheli olanlarda yapılır.

5) KON BİOPSİ VEYA ENDOSERVİKAL KÜRETAJ
:
Kon biopsi , tüm yassı epitelle silindirik epitel bileşkesinin daire şeklinde çıkarılmasıdır ( soğuk ,lazer ,loop vs.).

TARAMA : İntraepitelyal lezyonun hiçbir makroskopik görüntüsü yoktur .Bu nedenle şikayeti olsun olmasın her kadında cinsel yaşamın başladığı dönemde pap-smear başlanmalıdır.